Kyiv Mohyla Foundation of America logo Excellence in Education Kyiv Mohyla Academy Logo

 

ELibUkr© Доступ до світової інформації для українських університетських бібліотек

Tetiana Yaroshenko, Vice-president of IT and Library Director of National University of Kyiv-Mohyla Academy, Executive Director of ELibUkr – Electronic Library of Ukraine,
Member of the Presidium of the Association of Ukrainian Libraries
Тетяна Ярошенко, Виконавчий Директор Проекту ELibUkr. Віце-президент з інформаційного забезпечення НаУКМА. Директор Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Роботa виконана командою проекту Всеукраїнської електронної бібліотеки (ELibUkr©) у період
з 25 листопада 2008 по 31 березня 2010 р.

У даному звіті відображено прогрес  запровадження та розвитку проекту. Важливо зазначити, що першопочатковою пропозицією до агенції USAID було запровадити проект на три роки. Хоча робота, зроблена в перший же рік перевершила усі сподівання, ще багато завдань ,які мали на меті забезпечити повний доступ до всесвітньої наукової інформації для передових українських університетів припало на другий та третій роки.

Цифровий доступ до знань та інформації

Завдяки фінансуванню Агенції з міжнародного розвитку США (USAID), проект ELibUkr стартував у січні 2009 року і мав на меті розвинути потужну інфраструктуру та забезпечити обладнанням і програмним забезпеченням, необхідним для створення всенаціональної об’єднаної електронної мережі для університетських бібліотек. Ця мережа надає українським університетам доступ до більшості світових оцифрованих наукових матеріалів. У межах проекту стартували бібліотечні центри знань, прототипи прикладних центрів знань та тренінги для бібліотекарів. Ця інфраструктура стала підґрунтям для стабільності та розширення проекту.

Перший рік впровадження проекту ставив за цілі:  встановити технічну, організаційну та керівну інфраструктуру; забезпечити Консорціум з щонайменш трьох провідних українських університетів вибраними передплатними та відкритими науковими базами даних та встановити стабільну систему, здатну до подальшого розширення. Проект ELibUkr  досяг цих цілей та перевешив свої завдання на перший рік . До нього приєдналось більше членів- бібліотек університетів, ніж планувалось.

Консорціум, який розпочинався  з трьох бібліотек уже в квітні 2010 налічував сім: Національний Університет «Києво – Могилянська академія», Чернівецький Національний  Університет ім.. Ю. Федьковича, Харківський Національний Університет ім.. В.Н. Каразіна, Донецький Національний Технічний Університет, Національний Волинський Університет ім. Лесі Українки, Національна Українська академія банківської справи в Сумах та Сумський Національний Аграрний Університет.


Результати

Результати проекту включають в себе також успішне запровадження системи доставки електронної інформації за допомогою  використання єдиної серверної архітектури. Ця система дозволяє бібліотекам – членам проекту  отримати доступ  до баз даних та інших сервісів без необхідності створювати власні інфраструктури інформаційних технологій. Користувачі , знаходячись у бібліотеках – партнерах проекту отримують доступ до інформації лише клікаючи посилання на головну Веб – сторінку проекту. Адреса сторінки: http://www.elibukr.org/ . Проект також досяг успіхів у переговорах з провайдерами баз даних  про зниження цін, мотивуючи це збільшенням кількості користувачів. Цією перевагою бібліотеки не можуть скористатись  індивідуально.

Також було досягнуто наступних результатів: доступ для 195,129 студентів та 9,028 університетських працівників до 22 передплачених та 49 відкритих баз даних, створення інституційних репозитаріїв у більшості з бібліотек – учасниць, проведення тренінгів для працівників та користувачів бібліотек – учасниць, участь в основних міжнародних форумах та потужне фінансування для забезпечення стабільності та розширення.

Показники

Основні показники успішності включають  в себе запровадження організаційної та керівної інфраструктури з чіткими описами обов’язків, організацію, визнану урядовою владою, придбання та встановлення техніки, включно з потужним сервером та необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням, запуск головного порталу / веб-сторінки, протоколювання та узгодження  стандартів, згідно яких бібліотеки можуть приєднатись до проекту; створення діючого Бібліотечного Консорціуму; збільшення кількості бібліотек – учасниць з трьох до семи університетських бібліотек.

Інші показники успішності включають в себе: запровадження в бібліотеках усіх університетів – учасників центрів знань; створення прототипу прикладних центрів знань у двох університетах, які підтримуватимуть виробничо – бізнесово – університетську співпрацю; запровадження ширококонсорціаційної  тренінгової програми; визнання важливості та розширення ролі бібліотек та бібліотекарів в університетах – учасниках; розширення професійної співпраці; значне розширення кількості точок доступу та використання світової цифрової інформації для студентів, викладачів та дослідників.

Обмеження

electronic library project Розпочавши свою діяльність, проект зіштовхнувся з основною проблемою. У той час як університетські бібліотеки, науковці, студенти, викладачі усвідомили  нагальність національної потреби  в інформаційному обміні зі світовою спільнотою,  уряд не поділяв їхнього занепокоєння через інформаційну ізольованість країни. Українські університети функціонують на обмеженому фінансуванні уряду. Без спеціального фінансування е- бібліотек, ректори університетів та директори університетських бібліотек змушені були перерозподіляти кошти, залишаючи незадоволеними інші потреби університетів. Більшість бібліотек не мали і не мають й досі доступу до світових баз даних, а директори бібліотек, що змогли знайти ресурси для сплати за нові бази даних, можуть вносити сплату лише щорічно. Нестача об’єктивної  всесвітньої наукової інформації призведе країну до інформаційної ізоляції і спричинить нестабільну політичну та економічну ситуацію.

Іншою проблемою стала недостатня кількість часу , аби протягом річного проекту ґрунтовно розповісти про наявні бази даних. Доказом цього стала статистика, що показувала значний швидкий зріст зацікавленості серед викладачів на противагу студентам. Статистика також показала малий рівень використання баз даних ненауковою спільнотою. Для того, щоб більше розповісти громадськості про цей проект, потрібно мати більше часу. Більшість студентів, службовців як урядових, так і звичайних досі не знають про доступність інформаційних е – ресурсів, та про принципи їх використання.  Ефективність у встановленні громадських зв’язків та у проведенні освітніх заходів стануть необхідністю на другому та третьому роках роботи проекту , для того щоб пояснити  його переваги та просунути використання баз даних. Залучення ЗМІ та преси є необхідністю для досягнення вищезазначеної мети.

Зрештою, труднощі виникли через нестабільність національної політики та через економічну кризу. Керівники проекту  ELibUkr  мали зустрічі  з Міністром Освіти , з Прем’єр  - Міністром та з Головою Парламентського Комітету Освіти , у ході яких отримали усну згоду на підтримку проекту. З приходом нового уряду у 2010 році , здобуття підтримки проекту урядом має розпочатись знову. Наступним ускладненням стане глобальний економічний спад. Це викликає труднощі в отриманні фінансової підтримки уряду США та приватного сектору. Не зважаючи на це, проект ELibUkr  справився з поставленими цілями і довів у процесі, що  його керівництво є компетентним та кваліфікованим, і що з подальшою підтримкою , воно зможе привести проект до успішного завершення.

Перспективи на майбутнє

Проект було розроблено з метою досягти стійкого розвитку після трьох років, і на першому ж році впровадження проект отримав сильну базу для розширення та розвитку в майбутньому. З подальшим фінансуванням він досягне своєї довгострокової мети і в наступні два роки значно вплине на здатність України приєднуватись до міжнародних цифрових інформаційних спільнот. Проект вже визнано як такий, що приніс значний вклад до оцінювання всесвітньої інформації.

Президент Янукович у своїй промові у червні 2010 року зазначив, що доступ до електронних бібліотек є одним з пріоритетів країни. Публічне визнання передбачає позитивні результати в майбутньому. Керівництво проекту ELibUkr планує провести зустрічі з представниками Міністерства Освіти України та адміністрації Президента України з метою пояснення цілі проекту та доцільності перерозподілу ресурсів.

Україна як підписант Болонської Декларації згодилась об’єднувати усі зусилля задля реформування вищої освіти та запровадження стандартів і  гарантії якості, визнаними Європою. Ця декларація  визначає, що доступ до всесвітньої інформації є одним з ключових засобів для досягнення високої якості освітніх програм та задля впровадження програм, що ґрунтуються на міжінституційному співробітництві. Проект ELibUkr може бути основною частиною цього процесу інтеграції.  Перспективи  успішного розширення та стійкого розвитку – позитивні.  Ґрант, наданий агенцією USAID на розширення внесе значні зміни.

Політикою ELibUkr є залучення партнерів та охочих до співпраці , які зможуть додатково покращити роботу всього проекту. Маючи це на меті, виконавчий директор проекту та рада директорів залучились до переговорів з програмою «Бібліоміст » в Україні, що заснована  Фондом Біла та Мелінди Гейтс та управляється Міжнародною Дослідницькою Обмінною Радою IREX. ELibUkr може надати матеріали (контент – бази даних), а «Бібліоміст» - провести тренінги з полегшення доступу до мережі Інтернет та техніку (для публічних бібліотек). Безумовно між цими двома проектами існує синергетичний зв'язок. Також розглядається можливість співпраці з іншими програмами, фінансованими USAID . Будуть розглядані й інші можливості для розширення проекту.

Висновок

Участь України у спільноті всесвітньої електронної бібліотеки вимагає зваженого керівництва, належного рівня експертизи, чіткого бачення стратегії та способів фінансування. Проект ELibUkr має більшість усіх цих складових, але нестача коштів залишається відкритим питанням. Підтримка українського уряду зіграє ключову роль у забезпеченні країни доступом до електронних наукових матеріалів з усього світу.
Важливість об’єктивної відкритої інформації для розвитку дерчави, і економічного розвитку  та громадянського суспільства не можна переоцінити.  Інвестування у подальше розширення принесе багато переваг. У той час, як результати першого року впровадження проекту стали підґрунтям для інтернаціонального розширення, дуже важливо знайти фінансову підтримку задля забезпечення стійкого розвитку у майбутньому.
Україна подолала кризу. Тепер, щоб остаточно стати на шлях дерчавного розвитку, вона потребує широкого доступу до світової інформації.

Керівництво проекту ELibUkr  співпрацювало з урядовими та громадськими організаціями разом  з  освітніми та приватними установами, щоб Україна мала доступ до всесвітньої інформації. Таким чином, налагодивши співробітництво, керівництво проекту заклало основу для подальшого зросту.  У даному звіті відображено основні досягнення проекту  за 15 місяців.Kyiv Mohyla Academy main building picture
Links

Video Clip About Kyiv-Mohyla Library Work.

  • Exhibit on Restoration of St. Sophia Church in Kyiv.
  • Free Electronic Resources at Kyiv Mohyla Academy.
Click on link to see and hear video.
Turn on the sound.
http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=369

The National University
of "Kyiv-Mohyla Academy"

http://www.ukma.kiev.ua/eng_site/index.php

Kyiv Mohyla Foundation of America
www.kmfoundation.com

Kyiv Mohyla Business School
http://www.kmbs.com.ua

NaUKMA LIbrary
http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=12

Kyiv Mohyla School of Journalism
http://en.j-school.kiev.ua

NaUKMA School of Law
http://www.ukma.kiev.ua/eng_site/en/edu/under_gr/f_law/resourses.php

Kyiv-Mohyla Summer School
http://summerschool.ukma.kiev.ua

PhD programs at NaUKMA
http://gradschool.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30

Department for Foreign Cooperation
http://www.dfc.ukma.kiev.ua

ELibUkr Project
http://www.elibukr.orgPublished by Kyiv Mohyla Foundation of America
Kyiv Mohyla Foundation of America (KMFA) is a non-profit, non-governmental organization established to support and assist the National University of Kyiv Mohyla Academy to reach excellence in education and research, to help students and faculty achieve personal and intellectual growth and to contribute to Ukraine’s democratic reform through education with a focus on the rule of law, sustained economic growth and academic collaboration with business and civic institutions within the global community of nations.
Kyiv Mohyla Foundation of America,
P.O. Box 46009, Chicago, IL 60646-0009 USA,
Tel.: (773) 685-1828 Fax: (773) 794-1654,
www.kmfoundation.com, mail@kmfoundation.com
KMF is registered in the USA as a 501(c)(3) non profit organization.
Your donation is fully tax deductible as permitted by law.